Întâlnirea experților în achiziții publice din 11 octombrie de la Cluj- Napoca a reunit mediul privat, entități contractante, reprezentanți ai ANAP și ai autorităților de control în jurul unor teme de actualitate, cum ar fi: anomaliile caietului de sarcini, alegerea și justificarea criteriilor de atribuire, nereguli în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, documentații standard, comisia de evaluare. Irina Forgo, director la FPSC a susținut prelegerea ”Modificarea contractelor de achiziție publică – varianta românească”, în care a atras atenția asupra  transpunerii ”originale” a prevederilor Directivei 2014/24/UE privind modificarea contractului în perioada sa de valabilitate și implicațiile acestor omisiuni/ interpretări în piață. Cei prezenți au avut posibilitatea de a intra într-un dialog real, de a-și expune punctele de vedere și problemele practice cu care se confruntă, rezultatul fiind un eveniment interactiv util, bine structurat și un schimb de experiență eficient.