În data de 27 august 2018 FPSC a prezentat în ședința Comisiei pentru industrii și servicii și în Comisia pentru buget, finanțe și bănci amendamente la OUG 114/2018, care vizează corectarea articolelor care limitează aplicabilitatea facilităților fiscale pentru sectorul construcții la contractele individuale de muncă. Deși OUG 43/2019 a reglementat acest aspect în ceea ce privește impozitul, art 60 pct 5 lit c) fiind modificat coresunzător, în forma actuală prevederile referitoare la CAS și CASS afectează numai angajații cu contract individual de muncă. Apreciind că este numai o omisiune și nu se dorește un tratament diferențiat al persoanelor fizice în funcție de tipul de contract (de muncă, de mandat, de administrare), FPSC, prin dir. Irina Forgo a susținut necesitatea efectuării acestor modificări prin Legea de aprobare. Comisia pentru industrii si servicii a votat pozitiv amendamentele depuse, iar la Comisia pentru buget, finanțe și bănci s-au depus observații scrise.