OUG114/2018 si OUG19/2019 au fost dezbatute in Camera Deputatilor si in trei comisii, obtinand aviz favorabil.

1. OUG 114/2019 a fost avizata in Comisia pentru sanatate si familie;

2. OUG 19/2019 a fost avizata in  Comisia pentru Administratie publica si amenajarea teritoriului si Comisia pentru munca si protectie sociala.