Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) este interesată de schimburi de experiență și parteneriate cu organizații similare naționale și internaționale, cu organizații patronale și profesionale din domenii conexe.
 
FPSC este afiliată Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR)

FPSC a încheiat un Acord de Parteneriat cu Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene (APPFE)

Image
FPSC este parte semnatară a  PROTOCOLUI DE COLABORARE AL ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE ȘI PATRONALE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR, împreună cu alte opt asociații profesionale și patronale din domeniu
Parteneriate

FPSC este membră în Consiliul de administrație al Casei Sociale a Constructorilor, ca organizație patronală reprezentativă la nivel de ramură

FPSC este semnatară a Acord sectorial privind negocierea și contractarea colectivă în sectorul de construcții încheiat cu FEDERAȚIA GENERALĂ A SINDICATELOR – FAMILIA

Parteneriate UTCB

FPSC, împreună cu Universitatea Tehnică de Construcții (UTCB), a semnat un Acord de parteneriat, în cadrul căruia Federația participă la organizarea evenimentului Gala Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare

FPSC a încheiat un Acord Cadru de Parteneriat Național pentru Dezvoltarea Teritoriului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)