Stimată Doamnă / Stimate Domn,


În aplicarea prevederilor art 9.(3) din Instrucțiunea ANAP nr 2/ 2018 privind ajustarea prețului cotractului de achiziție publică/ sectorială, Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate Construcții civile și industriale, vă solicită transmiterea prin formularul atașat a situațiilor de creștere a prețurilor de materii prime/ materiale/ alte produse (inclusiv combustibili și energie) care pot influența în mod semnificativ prețul contractului de achiziție publică.

Adresa FPSC : Solicitare informare preturi

Formular informare : Notificare creșteri prețuri