Traversăm astăzi o perioadă cel puţin dificilă, pentru care nici firmele, nici populaţia nu erau pregătite. O situaţie excepţională, aşa cum este starea de urgenţă decretată de Președintele României începând cu data de 16 martie 2020 datorita pandemiei Covind-19 necesită reacţii rapide, intervenţii, dialog cu operatorii din piaţă, cu reprezentanţii Guverului, cu instituţiile statului şi organizaţiile patronale şi profesionale.

Echipa FPSC a fost angrenată în toate aceste procese şi a contribuit la îmbunăţirea actelor normative, transmiţând un mesaj de susţinere şi continuare a activităţii nu numai pe şantiere, dar şi la nivelul producătorilor şi distribuitorilor de materiale de construcţii sau în firmele de proiectare, cu menţinerea strictă a măsurilor de protecţie a angajaţilor. Aceasta este singura şansă, împreună cu măsurile de susţinere a operatorilor economici afectaţi direct sau indirect de pandemie, ca după trecerea acestei perioade să relansăm economia.

Chestionarele transmise de FPSC societăţilor membre au arătat că:
- În acest moment 70% din constructori nu sunt afectaţi de pandemie în mod vizibil şi continuă activitatea în şantiere, cu menţinerea regulilor suplimentare de protecţie (dezinfecţie, măşti). Se lucrează pe stocurile existente. Incertitudinea, durata crizei, întârzierile/ sistările livrărilor sau o eventuală îmbolnăvire a unui angajat sunt riscurile recunoscute de cei mai mulţi constructori.
- 11% din constructori sunt afectaţi în mod grav, datorită închiderii şantierelor sau suspendării contractelor, iar restul de 19% au probleme temporare legate de importul materialelor, izolarea impusă echipelor de muncitori întoarse din alte state UE, lipsa măştilor şi a substanţelor dezinfectante pentru angajaţi
- În ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime 70% din constructori deocamdată nu au probleme, desi comportamentul unor furnizori s-a schimbat, solicitând plata în avans. Toţi ceilalţi 30% au identificat ca problemă principală întârzierile în livrare, dar cei mai afectaţi sun constructorii care se aprovizionau din import, 17% din totalul celor chestionaţi fiind în această situaţie.
- 94% din constructori afirmă că la acest moment nu au probleme cu forţa de muncă sau plata salariilor, dar 23 % apreciază că fără măsuri de sprijin imediate din partea Guvernului vor fi nevoiţi să facă disponibilizări. 11% din totalul celor chestionaţi apreciază că întarzierile în verificarea şi aprobarea situaţiilor de lucrari, sau întârzierea plăţilor pentru lucrările executate îi pot pune în dificultate să plătească angjaţii
- Pentru producătorii de materiale de construcţii cea mai mare problemă o constituie disciplina părţilor, întârzierile la plată. Totodată se remarcă şi o diminuare drastică a comenzilor, lipsa materiilor prime din import, livrări întârziate şi o teamă a angajaţilor de a-şi continua activitatea. Fără a putea beneficia de susţinere din partea Guvernului marea majoritatea a firmelor care activează în acest domeniu ar fi nevoiţi să închidă fabricile/ atelierele de producţie.

Propunerile FPSC de modificare a OUG 30/2020 au fost, în marea lor majoritate, preluate în forma actuală a actului normativ, conform declaratiilor oficiale ale Doamnei Violeta Alexandru Ministru  a MMPS din data de 27.03.2020  . Contribuţia noastră s-a concretizat în principal în:
- modificarea art XI şi extinderea domeniilor pentru care se emite certificat de situaţii de urgenţă, permiţând astfel plata indemnizaţiilor în condiţiile diminuării încasărilor sau veniturilor aferente lunii anterioare depunerii certificatului, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020;
- Simplificarea sistemului de emitere a certificatului de situaţii de urgenţă (CSU) şi modificarea sistemului de plată a şomajului tehnic, astfel încât angajaţii să nu fie nevoiţi să plătească aceste indeminizaţii şi să recupereze ulterior sumele respective;
- Extinderea obiectului de activitate a Casei Sociale a Constructorilor, atfel încât să asigure protecţia salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii şi în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgentă decretate la nivel naţional. Mai mult, CSC va putea să asigure formarea profesională continuă a salariaţilor din aceste sectoare de activitate.

Am fost sesizaţi cu privire la controalele ITM din teritoriu, unii reprezentanţi depăşind limitele verificărilor permise strict pentru verificarea punerii în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, FPSC implicându-se în sistarea acestor practici abuzive.

Echipa FPSC rămâne alături de societăţile pe care le reprezintă şi invită orice firmă din domeniu, membră sau ne-membră a Federaţiei, să ne contacteze, să ne sesizeze asupra oricăror dificultăţi pe care le întâmpină, dialogul şi schimbul de informaţii şi abordări în astfel de perioade critice fiind esenţiale.

Fiindcă FPSC este alături de dumneavoastră!

Irina Forgo
Director Executiv FPSC