Începând cu 1 februarie 2021 Federația Generală a Sindicatelor ”Familia” (FGS) în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și Fellesforbundet (federație sindicală din Norvegia) derulează proiectul „ID CARDS for Decent Work in the Construction Industry”, cofinanțat prin intermediul Granturilor Norvegiene.

Scopul proiectului este de a elabora o politică publică  entru introducerea unui card de identitate (real sau virtual) pentru toți lucrătorii din sectorul de construcții din România. Această măsură este deja implementată în mai multe țări europene ca mijloc  de contracarare a fenomenului muncii fără forme legale.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 15 luni. Demersul se înscrie în cadrul unui efort mai larg al organizațiilor patronale și sindicale din  construcții, reprezentative la nivel național, de a combate concurența neloială, munca fără forme legale și dumping-ul social.

Proiectul este cofinanțat de către Norvegia prin intermediul Norway Grants  2014 – 2021, prin intermediul Programului „Dialog social – muncă decentă”.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021,
in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”.