Titlul proiectului: “Digiconstruct - Competente digitale pentru industria constructiilor” - cod SMIS 143383

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 , NR: POCU/860/3/12/143383

Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți.

Obiectiv specific: 3.12 Îmbunătațirea nivelului de cunostințe/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor – Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Contract POCU: 31100/03.11.2022

BENEFICIAR: FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚI

În luna noiembrie 2022, Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) a semnat Contractul de finanțare nr: 31100/03.11.2022 pentru proiectul “Digiconstruct - Competențe digitale pentru industria construcțiilor” cod SMIS143383, co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.

Beneficiar: Federația Patronatelor Societăților din Construcții (Fpsc)

Partener: Best Smart Digital SRL

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui program integrat de informare, formare și certificare într-o paletă completă de competențe digitale pentru un număr de 350 de angajați din sectorul construcții, minim 35 de IMM-uri și asistarea a cel putin 10 dintre acestea în introducerea de programe relevante de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului. Programul este multiregional și se derulează în regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Obiectivele specifice vizează:

  • OS1 - Creșterea nivelului de competențe digitale pentru 350 de angajați printr-un pachet de formare modular în vederea adaptării activității la dinamica sectorarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si al domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI;
  • OS2 – 35 întreprinderi direct sprijinite, participarea angajaților la programe de formare profesională din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din regiunile mai puțin dezvoltate
  • OS3 - Consilerea a 10 companii pentru organizarea de programe de învățare intern

Rezultate prevăzute ale proiectului:

  • 350 Angajați care beneficiaza de programe de formare
  • 35 IMM-uri sprijinite
  • 350 Persoane care dobândesc o calificare/ care si-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calitații de participant
  • 10 IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului

Valoarea totală a proiectului: 2.889.523,10 lei , din care contribuția UE este în valoare de 2.844.321,21 lei.

Durata proiectului: 13 luni şi 27 zile, respectiv între data 04/11/2022 și data 31/12/2023

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; tel: 0722694235

Lansarea proiectului a avut loc miercuri 09.11.2022, cu începere de la ora 13:00 la Palatul Parlamentului, București, Str Izvor 2-4.