Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a emis Intructiunea nr. 9/08.08.2022 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare precum si Instructiunea nr. 10/19.08.2022 pentru aplicarea prevederilor OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabila contractelor de finantare aferente axelor 1 si 2 POIM atunci cand beneficiarii initiaza modificari contractuale in aplicarea prevederilor OUG 64/2022.

Instructiunea nr. 9/08.08.2022 AICI
Instructiunea nr. 10/19.08.2022 AICI