În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, respectiv până la data de 21 iulie 2020 societățile înregistrate până la data de 21 iulie 2019 în registrul comerțului (cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat), depun spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de ONRC, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali. Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a acestei obligației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

ONRC a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real care , în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Download-ează fișierul (Lege-129-2019.pdf) Legea 129/2019