Având în vedere:
- declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
- hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
- recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;
- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
- Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră aunor bunuri, cu completările ulterioare;
- Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilireaunor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,Energiei şi Mediului de Afaceri,
ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin: descarca ordinul