ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text ordonanta: files/docs/OUG-30-2020-masuriprotectsoc.pdf