Referitor la propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 (în continuare „Ordonanța”) corelată cu Varianta intermediara a Ghidului solicitantului POC 4.1.1. BIS publicat de către AM POC spre consultare pe site MIPE în data de 01.09.2022 (în continuare „Ghidul”) / revenire adresa FPSC nr. 1858/02.08.2022, înregistrată la DGCID cu nr. 86782/02.08.2022 / revenire email FPSC din data de 26.08.2022