Catre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Referitor la: Ordonanța nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria aliemntară și construcțiilor (în continuare “Ordonanța”