Catre:
Guvernul Romaniei - Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN

Ministerul Finantelor Publice – Domnului ministru Florin CITU
Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri – Domnului ministru Virgil POPESCU
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Doamnei ministru Violeta ALEXANDRU


Ref. propuneri de imbunatatire a Ordonantei de urgenta nr.30/18.03.2020

In vederea punerii in aplicare a Ordonantei de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII,
propune cateva modificari ce au ca scop imbunatatirea actului normativ pentru a putea fi aplicabil sectorului de constructii. Propunerile de modificare au fost formulate pe baza experientei si a specificului activitatii, pentru a evita interpretari eronate si a avea rezultate reale in aplicare:1. TEXT CF. ORDONANTEI 30/18.03.2020

Art XI
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

PROPUNERE TEXT NOU
Art.XI
(2) De prevederile alin.(1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.

MOTIVARE/EXPLICATII
Renuntarea la Certificatul de situatii de urgenta. Atata timp cat Starea de urgenta este decretata general, pe tot cuprinsul Romaniei, consideram ca acesta nu mai este necesar iar agentul economic nu mai trebuie sa consume timp si energie ca sa obtina acest document ce devine redundant.

2. TEXT CF. ORDONANTEI 30/18.03.2020

Art XI(2)
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PROPUNERE TEXT NOU
Art XI(2)
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.
Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

MOTIVARE/EXPLICATII
Eliminarea sintagmei„nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor”. Acesta exprimare poate creea pe de o parte discriminare iar pe de alta parte confuzii daca agentul economic are bani in cont pentru a plati alte cheltuieli anterioare ale firmei (materiale, leasinguri, chirii,etc) bani care au venit din productia lunilor anterioare si implicit trebuie platite cheltuielile aferente productiei anterioare.

3. TEXT CF. ORDONANTEI 30/18.03.2020

Art.XI(3)
Pentru angajatorii menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

PROPUNERE TEXT NOU
Art.XI(3)
Pentru angajatorii
menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a veniturilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media veniturilor din
perioada ianuarie- februarie 2020.

MOTIVARE/EXPLICATII
Inlocuirea sintagmei „incasari” cu sintagma „venituri”. Exprimarea din alin (3) poate fi aplicata numai pentru retaileri care incaseaza rapid. In situatia activitatilor de constructii sau productie, exista o diferenta mare intre momentul in care se executa productia si momentul in care are loc incasarea. Incasarea poate sa dureze si 2-6 luni calendaristice. In speta noastra, in luna martie cand s-a instituit Situatia de Urgenta care determina diminuarea capacitatii de productie, agentii economici incaseaza productia executata in dec, ian, feb. Practic, ei isi diminueaza productia, dar incaseaza ce au executat in lunile anterioare.
Pierderea/diminuarea din luna martie a agentului economic se va resimti in incasari in luna aprilie, mai sau chiar iunie.

Va asiguram de toata disponibilitatea si operativitatea pentru clarificari si sustinerea propunerilor.


Cu stima,
Adriana IFTIME
Director General