LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (la data 08-ian-2020 actul a fost promulgata de Decretul 7/2020 )

CLICK AICI: Legea-7-2020- modificari Lg10-1.pdf