A fost pus în dezbatere publică proiectul de ordinul comun al Ministrului Transporturilor și Ministrului Cercetării privind aprobarea normelor metodologice pentru înființarea, funcționarea și utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Registrul reprezintă o bază de date electronică ce cuprinde informațiile necesare pentru identificarea utilajelor, a echipamentelor și instalațiilor de care dispun operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziții publice și sectoriale. Scopul înființării lui este cel de a se crea un mecanism de verificare, pentru autoritățile contractante, a disponibilității utilajelor, echipamentelor și instalațiilor declarate de către operatorii economici a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare în cadrul licitațiilor.