Prezenta propunere legislativă urmărește să stabilească cadrul pentru îmbunătățirea managementului DCD-urilor, să contribuie la o mai bună reciclare a deșeurilor din construcții și demolări și să stimuleze reutilizarea componentelor de construcție.

Descarca propunerea legislativa click aici